Valikko

Töitä säteilyn parissa

Säteilytyö

Säteilymittaus

Säteilyvalvoja mittaa voimalaitoksen valvonta-alueella työkohteen säteilytason aina ennen työn aloittamista. Kuva: Fortum Generation, Loviisan voimalaitos

Erilaisissa työpaikoissa on mahdollisuus joutua tavallista suuremman säteilyaltistuksen kohteeksi. Tällaista työtä kutsutaan yleisemmin säteilytyöksi. Säteilytyötä on monenlaista ydinvoimalan työntekijästä aina lentoemäntään asti. Työntekijöiden saamia säteilyannoksia valvotaan dosimetreillä, pienillä vaatteisiin kiinnitettävillä annosmittareilla. Lentohenkilökunnan säteilyannos määritetään laskennallisesti lentotuntien ja lentokorkeuden perusteella. Tämän lisäksi esimerkiksi ydinvoimaloissa työskentelevien henkilöannosta tarkkaillaan mittauksilla, joissa määritetään elimistön radioaktiivisia aineita.

Kaivostoiminta

Säteilynaltistus

Voimalaitoksella seurataan säteilyaltistusta henkilökohtaisilla annosmittareilla eli dosimetreillä. Dosimetrit luetaan kerran kuukaudessa ja säteilyannostiedot raportoidaan mm. Säteilyturvakeskukselle. Kuva: Fortum Generation, Loviisan voimalaitos

Kaivoksissa työskentelevät henkilöt saattavat joutua muita ihmisiä enemmän alttiiksi radonkaasulle sekä ulkoiselle luonnonsäteilylle. Maanalaisissa kaivoksissa radonpitoisuuksia pienennetään huolehtimalla riittävästä ilmastoinnista sekä huolehtimalla läjitysalueista maanpinnalla. Radonin määrä riippuu malmin uraanipitoisuudesta ja louhintamenetelmästä. Yleisemmin kaivostoiminnan ympäristövaikutukset riippuvat louhittavasta materiaalista sekä käytetyistä tekniikoista. Haittoja voidaan pienentää erilaisin, hyvin suunnitelluin keinoin.