Valikko

Ihmisen saama ionisoiva säteily

Tarkempaa tietoa: Tilastokeskus

Tiesitkö, että ympäristössämme säteilee kaikkialla? Maa, avaruus ja jopa me ihmiset säteilemme. Keskimääräinen säteilyannos, jonka suomalainen saa vuoden aikana on noin 3,2 mSv. Suurin osa säteilystä on peräisin huoneilmasta, jonne radon kulkeutuu maaperästä, kolmasosa säteilystä on peräisin maailmankaikkeuden kosmisesta taustasäteilystä ja neljäsosa lääketieteellisistä tutkimuksista, kuten röntgenkuvista.

 • Suomalaisen luonnosta saamasta säteilyannoksesta noin puolet on peräisin huoneilman radonista. Radon on peräisin maaperästä, jossa radonkaasua syntyy uraani-238:n hajoamisketjussa.

  Maaperässä uraania on keskimäärin muutama gramma tonnissa. Radon kulkeutuu maaperästä asuntojen sisäilmaan, jonne sitä voi huonon ilmanvaihdon seurauksena kertyä suuriakin määriä.

  Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos

  Sisäilman radon 1,63 mSv
  Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,32 mSv
  Ulkoinen säteily maaperästä ja rakennusmateriaaleista 0,45 mSv
  Kosminen säteily avaruudesta 0,33 mSv
  Lääketieteelliset röntgentutkimukset 0,45 mSv
  Lääketieteelliset radioisotooppitutkimukset 0,03 mSv
  Ydinasekokeet ja Tšernobyl-laskeuma 0,02 mSv

 • Osa suomalaisten vuotuisesta säteilyannoksesta aiheutuu ihmisen omista toimista, kuten radioaktiivisten aineiden käytöstä terveydenhuollossa.

  Yksi keuhkojen röntgenkuvaus aiheuttaa noin 0,1 mSv:n säteilyannoksen.

  Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos

  Sisäilman radon 1,63 mSv
  Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,32 mSv
  Ulkoinen säteily maaperästä ja rakennusmateriaaleista 0,45 mSv
  Kosminen säteily avaruudesta 0,33 mSv
  Lääketieteelliset röntgentutkimukset 0,45 mSv
  Lääketieteelliset radioisotooppitutkimukset 0,03 mSv
  Ydinasekokeet ja Tšernobyl-laskeuma 0,02 mSv

 • Taustasäteilyksi kutsutaan kaikkea ympärillämme olevaa säteilyä. Tiiliseinät säteilevät, avaruudesta tulee säteilyä, jolle altistumme lentäessämme enemmän kuin maassa ollessamme. Tätä ulkoavaruudesta ja auringosta peräisin olevaa säteilyä kutsutaan kosmiseksi taustasäteilyksi.

  Ruuissamme ja juomissamme on radioaktiivisia aineita, joten myös me itse säteilemme. Ihmisen pääasiallisin säteilylähde on kalium-40. Ulkona ollessa saatu säteilyannos on kuitenkin noin viisi kertaa pienempi kuin sisällä saatu.

  Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos

  Sisäilman radon 1,63 mSv
  Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,32 mSv
  Ulkoinen säteily maaperästä ja rakennusmateriaaleista 0,45 mSv
  Kosminen säteily avaruudesta 0,33 mSv
  Lääketieteelliset röntgentutkimukset 0,45 mSv
  Lääketieteelliset radioisotooppitutkimukset 0,03 mSv
  Ydinasekokeet ja Tšernobyl-laskeuma 0,02 mSv

 • Lisäksi suomalaisten säteilyannosta lisäävät mm. Tshernobyl-laskeuma, ilmakehässä tehdyt ydinkokeet sekä ydinvoiman käyttö Suomessa.

  Nämä kaikki aiheuttavat pienen lisän vuotuiseen säteilyannokseemme.

  Suomalaisen keskimääräinen säteilyannos

  Sisäilman radon 1,63 mSv
  Luonnon radioaktiivisuus kehossa 0,32 mSv
  Ulkoinen säteily maaperästä ja rakennusmateriaaleista 0,45 mSv
  Kosminen säteily avaruudesta 0,33 mSv
  Lääketieteelliset röntgentutkimukset 0,45 mSv
  Lääketieteelliset radioisotooppitutkimukset 0,03 mSv
  Ydinasekokeet ja Tšernobyl-laskeuma 0,02 mSv

Lähde: STUK