Valikko

Kotona

Kotonakin hyödynnetään radioaktiivisuutta kotien palovaroittimissa. Palovaroittimen säteily on niin vähäistä, ettei se yksittäisenä kappaleena aiheuta säteilyvaaraan. Silti sitä ei saa heittää tavallisen sekajätteen sekaan, vaan se täytyy hävittää toimittamalla se elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Uutta laitetta ostettaessa kaupan tehtävänä on ottaa vanha laite vastaan tai ohjata asiakas pisteeseen, johon laitteen voi jättää.


  • Palovaroitin havaitsee hiukkaset alfa-aktiivisen amerikium-241 isotoopin avulla. Säteilylähde ionisoi ilman säteilylähteen läheltä, jolloin ionisoitunut ilma johtaa sähköä. Kun savukaasut tunkeutuvat palovaroittimeen alfahiukkaset pysähtyvät savuun ja sähkön kulku lakkaa. Tällöin palovaroitin laukaisee hälytyksen. Säteilylähde on suljettu kammion sisään ja lisäksi palovaroitinta pidetään katossa, riittävän kaukana ihmisistä. Näin säteilylähteestä ei ole ihmisille vaaraa.