Valikko

Lähteet ja tekijät

Tekijät

Käsikirjoitus: Annika Ampuja, FM
Tekninen toteutus: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Tehtävät: Annika Ampuja & Karoliina Saurio

Muut asiantuntijaorganisaatiot

Energiateollisuus ry
Fennovoima
Fortum
Posiva
Säteilyturvakeskus
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT
Teollisuuden Voima

Lähteet

Energiateollisuus: Hyvä tietää uraanista, 2006

Energiateollisuus. Ydinvoima ja innovaatiot.

Enqvist K. Radioaktiivinen säteily – elämän ja kuoleman lähettiläs. Yliopistolehti 11/96.

IAEA Power Reactor Information System

ITER

POSIVA

Sipilä S. TKK, Ydintekniikan historiaa ja sovelluksia

Supponen M., Peltola J. Hammasröntgenkuvauksen alkuvuosien historiaa I Röntgensäteilyn löytyminen. Suomen hammaslääkärilehti 2006.

Säteilyturvakeskus

http://stuk.fi/ihminen-ja-sateily/fi_FI/ihminen-ja-sateily/
http://stuk.fi/sateily-ymparistossa/fi_FI/sateily-ymparistossa/
http://stuk.fi/sateilyn-hyodyntaminen/fi_FI/sateilyn-hyodyntaminen/
http://stuk.fi/ydinturvallisuus/fi_FI/index/
http://www.stuk.fi/ihminen-ja-sateily/ihmisen_radioaktiivisuus/fi_FI/keskimaarainen_sateilyannos/

Tilastokeskus

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2013, Liitekuvio 1. Energian kokonaiskulutus 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2014].
Saantitapa: http://tilastokeskus.fi/til/ehk/2013/ehk_2013_2014-12-10_kuv_001_fi.html