Valikko

Säteilylajit

sateilylajit

Säteily jaetaan hiukkas- ja sähkömagneettiseen säteilyyn sekä ionisoivaan ja ionisoimattomaan säteilyyn. Tässä tarkastelemme ionisoivaa säteilyä.