Valikko

Mittayksiköt

Säteilyannos, Sievert (Sv) Säteilyannoksen yksikkö, joka ilmaisee säteilyn aiheuttamaa terveydellistä haittaa. 1 Sv = 1000 mSv.

Annosnopeus, Sievertiä tunnissa (Sv/h) Ilmaisee aikayksikköä kohti aiheutuneen säteilyannoksen.

Aktiivisuus, Becquerel (Bq) Aktiivisuuden mittayksikkö, joka ilmaisee radioaktiivisen näytteen hajoamisten lukumäärän sekunnissa.

Absorboitunut annos, Gray (Gy), = J /kg Ilmaisee energiamäärän, jonka ionisoiva säteily luovuttaa aineeseen massayksikköä kohden.