Valikko

Fissio ja fuusio

Ydinenergiaa voi vapautua kahdessa ydinreaktiossa. Fissiossa yksi raskas ydin halkeaa kahdeksi radioaktiiviseksi ytimeksi, jolloin vapautuu myös neutroneita. Vapautuva neutroni voi halkaista uuden ytimen, jossa vapautuu lisää neutroneita. Kun fissioituvan aineen massa on riittävän suuri, syntyy tällainen ketjureaktio.

Fission ketjureaktio

Energia, joka tarvitaan ytimen hajottamiseen on nimeltään sidosenergia. Fissiossa hajoavat ytimet ovat niin raskaita, että yhdessä fissiossa vapautuu tyypillisesti noin 14 kertaa enemmän energiaa kuin yhdessä fuusiossa.

Fuusiossa kaksi toisiinsa törmäävää kevyttä ydintä yhdistyvät. Fuusioreaktiossa energia syntyy ytimen hiukkasten, protonien ja neutronien sidosenergian vapautuessa, uuden ytimen syntyessä. Fuusion aikaan saaminen vaatii hyvin korkean lämpötilan, sillä ytimillä täytyy olla riittävän suuri nopeus. Lisäksi ytimiä tulee olla riittävä määrä.

Korkean lämpötilan aiheuttamien teknisten ongelmien vuoksi fuusiota ei vielä tällä hetkellä kyetä käyttämään laajamittaisessa energiantuotannossa. Fissiota kyetään käyttämään hyväksi esimerkiksi ydinvoimaloissa. Kaikkien tähtien, kuten Auringon, energia on fuusioenergiaa.