Valikko

Radioaktiivisuus

Alkuaineella voi olla pysyviä tai pysymättömiä ytimiä. Pysyvyyden tai pysymättömyyden ratkaisee neutronien ja protonien suhde, ydinten sisäiset voimat eivät ole välttämättä tasapainossa. Lähes jokaisella alkuaineella on sekä pysyviä että radioaktiivisia isotooppeja. Radioaktiivisen atomin ydin on virittyneessä tilassa, ytimen hajotessa atomi lähettävät säteilyä ja muuttuu toisiksi alkuaineiksi.

Radioaktiiviset isotoopit reagoivat kemiallisesti samalla tavalla kuin saman alkuaineen pysyvät isotoopit. Samoin radioaktiiviset isotoopit käyttäytyvät luonnossa samalla tavalla kuin pysyvät isotoopit. Ne kulkeutuvat luonnon ravintoketjussa ja ihmisen elimistössä samalla tavalla.