Valikko

Puoliintumisaika

Radioaktiivisen aineen puoliintumisaika tarkoittaa sitä aikaa, jonka kuluessa aineen ytimistä puolet on hajonnut muiksi aineiksi ja samalla sen aktiivisuus on pienentynyt puoleen. Puoliintumisaika on radioaktiiviselle aineelle, ydinlajille, ominainen vakio. Sitä ei voida muuttaa ulkoisilla keinoilla, kuten lämmittämällä ainetta tai muuttamalla painetta. Myöskään sähkö- tai magneettikentän muutokset eivät muuta aineen puoliintumisaikaa.

Aineen kemiallinen muoto, eli se minkälaisena yhdisteenä aine esiintyy, ei vaikuta radioaktiivisen aineen puoliintumisaikaan. Radioaktiivinen hajoaminen on täysin satunnaista. Etukäteen on mahdotonta ennustaa, mikä ydin hajoaa ja milloin.

Eri alkuaineiden puoliintumisajat vaihtelevat paljon. Lyhyimmät puoliintumisajat ovat sekunnin osia ja pisimmät satoja miljoonia vuosia. Esim. lääketieteessä käytetyn jodi-131:n puoliintumisaika on noin kahdeksan päivää, sen sijaan ydinvoimaloissa käytetyn uraani-235:n puoliintumisaika on 700 miljoonaa vuotta.