Valikko

Atomi ja isotooppi

Tritium

Vedyn isotooppi H-3. Vedyn järjestysluku on 1, joten sillä on ytimessä 1 protoni ja 2 neutronia. Joskus isotooppeja nimetään, tämä vedyn isotooppi on nimetty tritiumiksi.

Atomi koostuu ytimestä ja sitä ympäröivistä negatiivisen sähkövarauksen kuljettajista, elektroneista. Ydin koostuu positiivisen sähkövarauksen kuljettajista, protoneista sekä sähköisesti varauksettomista neutroneista. Eri alkuaineiden ytimissä on eri määrä protoneita, protonien lukumäärä kertoo alkuaineen varausluvun (Z). Neutronien lukumäärä (N) voi vaihdella saman alkuaineen atomeilla, tätä kutsutaan isotopiaksi. Saman alkuaineen atomit, joilla on eri neutroniluku ovat alkuaineen eri isotooppeja. Atomin koko on sen ytimen kokoa huomattavasti suurempi.

Massaluku

Ytimen protonien ja neutronien lukumäärien summaa kutsutaan massaluvuksi. Massaluku ilmaistaan atomin kemiallisen merkin yhteyteen liitetyllä luvulla. Esim. U-238 on uraani 238-isotooppi. Uraanin järjestysluku on 92, eli uraaniytimessä on 92 protonia. Neutronien lukumäärä saadaan erotuksesta 238 − 92 = 146.

uraani-isotooppi