Valikko

Ydinvoimalan toiminta

Suomessa on tällä hetkellä kahdenlaisia ydinvoimalaitoksia, kiehutusvesi- (BWR, Boiling Water Reactor) ja painevesireaktoreita (PWR, Pressurized Water Reactor). Kummassakin on samankaltainen reaktori, jossa kuumennetaan vettä. Kiehutusvesireaktorissa höyry syntyy reaktorissa, kun vesi kiertää polttoainenippujen läpi ja alkaa kiehua. Painevesireaktorissa vesi ei höyrysty reaktorissa korkean paineen vuoksi, vaan höyry syntyy erillisessä höyrystimessä. Kuuma höyry ohjataan turbiiniin, joka pyörittää generaattoria. Generaattori tuottaa liike-energiasta sähköä.

Suomen reaktoreista Loviisan kaksi reaktoria sekä Olkiluodon OL3-reaktori ovat painevesireaktoreita. Olkiluodon kaksi ensimmäistä reaktoria (OL1 ja OL2) ovat kiehutusvesireaktoreita. Kummassakin reaktorityypissä reaktorin sydän on pääpiirteiltään samankaltainen. Sydämessä on uraanipolttoainenippuja sekä fissioreaktiota sääteleviä säätösauvoja, jotka sisältävät neutroneja sitovaa alkuainetta, kuten kadmiumia, booria tai hafniumia.


  • Painevesivoimalassa on kaksi erillistä piiriä, ensiöpiiri ja toisiopiiri, joissa vesi ja höyry kiertävät. Ensiöpiirin radioaktiivinen vesi ei sekoitu missään kohtaa toisiopiirin veteen. Toisiopiirissä kiertävä vesi ei ole radioaktiivista.

    Lisää painevesireaktoreista

    painevesivoimala


  • Kiehutusvesivoimalassa on yksi vesihöyrypiiri, jossa vesi ensin kiehuttamalla muunnetaan höyryksi, suuri osa höyryn sisältämästä energiasta muunnetaan edelleen sähköksi ja höyry lauhdutetaan takaisin vedeksi.

    Lisää kiehutusvesireaktoreista

    kiehutusvesivoimala