Valikko

Turvallisuus

Suomen ydinenergialain mukaan ydinvoimalaitoksen on oltava turvallinen, eikä siitä saa aiheutua vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä omaisuudelle. Maailmanlaajuisesti noudatetaan käytäntöä, jossa turvallisuus varmennetaan moninkertaisin järjestelyin. Ydinenergian käytön turvallisuutta valvova viranomainen on Suomessa Säteilyturvakeskus (STUK). Ydinvoimalaitoksissa kaiken varalta rakennetuissa turvallisuusjärjestelmissä korostuvat monivaiheinen eristäminen, toisiaan varmistavat rinnakkaistoiminnot sekä korkea laatu. Normaalin käytön aikana ydinvoimalaitoksesta poistetaan pieniä määriä prosessissa käytettyä vettä puhdistettuna mereen sekä kaasuja suodatettuina ilmakehään.

Suomessa päästöt ovat niin pieniä, että niistä lähistöllä asuville ihmisille aiheutuneet annokset ovat alle tuhannesosa luonnon taustasäteilyn aiheuttamasta säteilyaltistuksesta. Ympäristön asukkaiden säteilyaltistusta voisi merkittävästi lisätä vain sellainen onnettomuus, joka vaurioittaisi sekä reaktoria että suojarakennusta. Ydinvoimalaitos rakennetaan kuitenkin niin, että se on suojattu esimerkiksi äärimmäisiltä sääolosuhteilta, ja tahalliselta vahingoittamiselta. Suomi on seismisesti rauhallista aluetta, joten maanjäristyksen tai niistä johtuvien hyökyaaltojen aiheuttamien vahinkojen mahdollisuudet ovat mitättömät.