Valikko

Muut energiantuotantoprosessit

Energiantuotannossa perusenergiavaroista tuotetaan ihmiselle käyttöön sopivampaa energiamuotoa, kuten lämpöä ja sähköä. Energiantuotanto on siis energian muuttamista muodosta toiseen. Puhekielessä energiantuotannolla tarkoitetaan yleensä sähköntuotantoa. Perusenergiavarat, joista sähköä ja lämpöä tuotetaan, voivat olla uusiutuvia tai uusiutumattomia. Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. vesi, tuuli, aurinko, biomassa ja maalämpö. Uusiutumattomia energianlähteitä ovat mm. hiili, öljy, uraani sekä maakaasu.

 • Lauhdutusvoimalassa höyrykattilan tuottaman höyry pyörittää turbiinin siivistöä, joka on kytketty samaan akseliin generaattorin kanssa. Höyry lauhdutetaan jäähdytysveden avulla, mutta siinä siirtyvää lämpöenergiaa ei hyödynnetä.

  lauhdutusvoima

 • Yhteistuotannossa tuotetaan samassa prosessissa sekä sähköä että lämpöä. Sähköä tuotetaan esimerkiksi höyryturbiineilla, jotka on kytketty samaan akseliin generaattorin kanssa. Höyryn jäähdytyksestä saatava lämpö hyödynnetään talojen lämmittämiseen kaukolämmöllä. Yhteistuotannon etuna on korkeampi hyötysuhde, jolloin tarvittava polttoaine saadaan käytettyä tehokkaimmin hyödyksi.

  yhteistuotanto

 • Tuulivoimalassa muutetaan ilmavirran eli tuulen liike-energia tuuliturbiineilla ja generaattoreilla sähköksi. Tuulivoimala tarvitsee tuulennopeudeksi vähintään 3 m/s, jotta turbiinit pyörivät. Nimellistehoa tuulivoimalat tuottavat riippuen voimalatyypistä tuulen ollessa 13-25 m/s. Parhaiten tuulivoimalat toimivat aukeilla, tuulisilla alueilla, kuten rannikoilla, merialueilla ja tuntureiden huipuilla. Suomessa oli vuoden 2007 lopussa 107 tuulivoimalaa.

  tuulivoima

 • Vesivoimalaitoksessa tuotetaan sähköenergiaa hyödyntämällä kahden eri vesialtaan välistä korkeuseroa. Virtaavan veden potentiaalienergia muutetaan turbiinin avulla liike-energiaksi. Turbiini pyörittää generaattoria, joka muuntaa pyörimisenergian sähköenergiaksi. Suomessa on yli 200 vesivoimalaitosta.

  vesivoima